Wat zegt de Arbowet?

In de Arbowet staat dat de werkgever zorg draagt voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en een beleid voert gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. De mogelijke gevaren en risico’s moeten geïnventariseerd (RI&E) zijn en zoveel voorkomen of beperkt worden, door het nemen van maatregelen aan de bron en indien dit niet mogelijk is door maatregelen gericht op collectieve bescherming alvorens maatregelen gericht op individuele bescherming te nemen. Werknemers moeten op de hoogte zijn van de arbeidsrisico’s die zij lopen.

Daarnaast dienen de inrichting van de arbeidsplaatsen, de werkmethoden en de arbeidsmiddelen zo veel mogelijk afgestemd te zijn op de persoonlijke eigenschappen van de werknemer.

Dit artikel hoort bij de volgende categorieën:

Delen via: