Heeft een werknemer recht op reiskostenvergoeding?

Voor alle werknemers

Vanaf 1 januari 2015 geldt voor alle werknemers een reiskostenregeling. Dit is vastgelegd in artikel 49 en 49A van de cao. De regeling geldt ongeacht de vorm waarin een werknemer reist. De regeling is van toepassing voor elke dag dat de werknemer meer dan 11 kilometer (enkele reis) reist. Van de reiskostenregeling mag niet worden afgeweken. De reiskostenregeling geldt niet voor de sector Inflightcatering. Daarvoor blijft de bestaande reiskostenregeling gelden.

Wat is de vergoeding?

Met ingang van 1 januari 2018 is de vergoeding per gereisde kilometer van € 0,11 met € 0,02 verhoogd naar € 0,13 per gereisde kilometer.

Hoe zit het met een persoonlijke reiskostentoeslag?

Heb jij als werknemer vanaf 1 januari 2015 een persoonlijke reiskostentoeslag ontvangen, dan heb je op basis van de nieuwe regeling per 1 januari 2019 recht op een hogere reiskostenvergoeding. Het verschil wordt in mindering gebracht op jouw persoonlijke reiskostentoeslag. Maar let op: je mag er in je totale vergoeding financieel niet op achteruit gaan.

Verhoging van de vergoeding

Met ingang van 1 januari 2019 wordt de vergoeding per gereisde kilometer wederom verhoogd met € 0,02 en wel naar € 0,15 per gereisde kilometer.

Als je op basis van deze nieuwe regeling per 1 januari 2019 recht hebt op een hogere reiskostenvergoeding dan waarop je recht had vóór 1 januari 2019, dan wordt het verschil in mindering gebracht op je persoonlijke reiskostentoeslag. Ook hier geld dat je er niet op achteruit mag gaan in de totale vergoeding na verbetering van de nieuwe reiskostenregeling per 1 januari 2019.

De persoonlijke toeslag reiskosten wordt op 1 januari 2018 en op 1 januari 2019 eenmalig opnieuw berekend en tijdens de looptijd van de cao niet meer gewijzigd.

Ben je regiomedewerker?

De manier waarop het verschil tussen de oude en de nieuwe reiskostenregeling wordt berekend is, wat de regiomedewerker betreft, soortgelijk aan de wijze waarop dit bij de invoering van de reiskostenregeling met ingang van 1 januari 2015 werd vastgelegd. Een regiomedewerker is iedere werknemer die geen vaste formatieplaats bezet en op verschillende locaties werkzaamheden verricht of kan verrichten.

Heb je een vaste formatieplaats?

Voor werknemers met een vaste formatieplaats (niet zijnde regiomedewerker) is een eenvoudiger systematiek van toepassing namelijk het verminderen van de persoonlijke toeslag reiskosten met de verhoging van 2 cent met de reisafstand op 1 januari 2018. Voor de tekst van het nieuwe reiskostenartikel klik hier (artikel 49 uit de cao voor de Contractcateringbranche).

Gevolg als de netto fiscale ruimte niet meer toereikend is

Wijzigingen in bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst, fiscale wet- en regelgeving of in de keuze van de werknemer voor een netto vergoeding met als gevolg dat de netto fiscale ruimte niet meer toereikend is, kunnen noodzaken tot het (deels) bruto uitkeren van een eerder vastgestelde netto vergoeding. De aldus herrekende bruto persoonlijke toeslag zal verlaagd worden met een percentage van 30% ter compensatie van de afdracht van de ter zake verschuldigde premies en belastingen aan de Belastingdienst, vakantiegeld en overige emolumenten. Deze bruto vergoeding wordt per loonbetalingsperiode uitgekeerd.

Inflightcatering

De reiskostenregeling geldt niet voor de sector Inflightcatering. Daarvoor blijft de reeds bestaande reiskostenregeling gelden.

Ook interessant:
Delen via: