Hoe zit het met de afbouw toeslag ploegendienst?

Artikel 43 en 45 van de cao zien beiden toe op wijzigingen in een ploegendienst. Daarbij is artikel 43 van toepassing bij volcontinudienst, oftewel vijfploegendienst. Er wordt dan om gezondheidsredenen of op aanwijzing van de werkgever in het geheel niet meer gewerkt in volcontinudienst. In dat geval behoudt de werknemer zijn onregelmatigheidstoeslag gedurende zoveel maanden, als hij jaren de ploegentoeslag heeft gehad. Deze periode is gemaximeerd tot 6 maanden.

Artikel 45 is ook van toepassing in de situatie van artikel 43, maar uitgebreid naar alle vormen van ploegendiensten. Er zijn daardoor 2 cao-artikelen die iets zeggen over afbouw van bij stoppen met volcontinudienst. In dat geval geldt de anticumulatieregeling: die regeling is van toepassing die voor de werknemer het meest gunstig is. Verder is artikel 45 van toepassing op het gaan naar een getalsmatig lagere ploegendienst.

Ook interessant:
Delen via: