Per 1 juli 2015 is de nieuwe ketenbepaling van toepassing met betrekking tot arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Hoe moet ik deze bepaling toepassen?

Arbeidsovereenkomsten die je na 1 juli 2015 afsluit, vallen onder de nieuwe ketenbepaling. Er kan dan geen aanspraak meer worden gemaakt op de oude afwijkende ketenbepaling. Enkele praktijkvoorbeelden.

Ook interessant:
Delen via: