Wat is het percentage opslag sociale lasten in verband met bijlage 2 (deel A) en bijlage B.V. (deel B) cao?

Het percentage sociale lasten zoals genoemd in bijlage 2 (deel A) en bijlage B.V. (deel B) cao (overdrachtsprotocol vakantiedagen en vakantietoeslag bij contractwisseling) wordt berekend door de percentages van de sociale lasten bij elkaar te tellen. Het opslagpercentage bedraagt voor:

2020: 25,42%
2021: 25,97%
2022: 25,65%
2023: 25,37% (deel A) en 23,61% (deel B)
2024: 25,11% (deel A) en 23,73% (deel B)

Ook interessant:
Delen via: