Welke regels gelden er bij ontslag (afspiegelingsbeginsel)?

Bij ontslag dient het afspiegelingsbeginsel toegepast te worden.

De strikte toepassing van het afspiegelingsbeginsel, zoals die zijn neergelegd in de ‘Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische reden’, kunnen mogelijk tot sociaal onverantwoorde of onwenselijke gevolgen leiden. Dat komt door de sterk decentrale opbouw van cateringbedrijven.
Hoewel in de cao geen afwijkende afspraken zijn opgenomen, willen cao-partijen wel hun mening hierover in de cao opnemen.

Daarom is in de cao een protocolafspraak opgenomen. Het gaat hier om een zogenaamde ‘obligatoire’ cao-bepaling, waardoor deze afspraak niet rechtstreeks doorwerkt in de individuele arbeidsovereenkomst. Een individuele werknemer of werkgever kan geen rechten ontlenen aan het standpunt van cao-partijen.
Wanneer er sprake is van ontslag wegens bedrijfseconomische redenen moeten dan ook de wettelijke regels toegepast worden. Wanneer een werkgever wil afwijken van het ontslagbesluit en afspiegelingsregels van het UWV, dan moet de werkgever daarover afspraken maken met de vakbonden.

Ook interessant:
Delen via: